Besök från Musikskolan

Under några veckor har musikskolans lärare besökt alla klass 2 i kommunen för att förbereda eleverna inför skolkonserten med Gislaveds symfoniorkester. Ekenskolan fick testa att spela trumset med slagverksläraren Alexander Kroon, se bilder under fliken Aktuellt.

Musikprojekt!

Under några veckor får eleverna i årskurs 2 i Gislaveds kommun träffa blås-och stråklärare från musikskolan. Detta som en förberedelse inför stundande instrumentval och förberedelse inför den årliga skolkonserten med GiSo. Läs mer under fliken Aktuellt.