Orkestersamarbete

Musikskolans blåsorkester Symphonic Band samarbetar i helgen med en blåsorkester från Göteborg. Läs mer under fliken Aktuellt.