Besök av Musikskolans kontaktpolitiker

Musikskolan har kontaktpolitiker från Barn-och Utbildningsnämnden. Några av dem besökte Musikskolan. Vi ställde några frågor till dem. Läs mer under fliken Aktuellt.