Hurra! Nya elever!

Musikskolam har haft en stor tillströmning av ansökningar till höstterminens kurser. Läs mer under fliken Aktuellt.

Till Musikskolans elever

De inställda grupplektionerna ersätts med distansundervisning i största möjligaste mån. Eleverna blir kontaktade i Vklass av sin musikskolelärare angående detta.
/Veronika Lorentzson; Musikskolechef Musikskolan

Inställda grupplektioner!

Till elever, vårdnadshavare och orkester/kördeltagare
Barn- och utbildningsförvaltningens stab har tillsammans med musikskolechefen beslutat att ställa in all gruppverksamhet inom Musikskolan. Detta beslut gäller från och med fredag den 20 mars och tillsvidare. Med gruppverksamhet avses undervisning med mer än en elev åt gången. Musikskolan ställer därmed in gruppundervisning, orkester/ensemble, kör, drill, konserter och övriga evenemang och sammankomster med elever. Barn- och utbildningsförvaltningens stab och musikskolechefen följer händelseutvecklingen och kan komma att ompröva beslutet om situationen förändras.

Veronika Lorentzson, Musikskolechef  
Carina Uvenfeldt, Barn- och utbildningschef