Till Musikskolans elever

De inställda grupplektionerna ersätts med distansundervisning i största möjligaste mån. Eleverna blir kontaktade i Vklass av sin musikskolelärare angående detta.
/Veronika Lorentzson; Musikskolechef Musikskolan