INFO FRÅN MUSIKSKOLAN

Från måndag den 1 februari öppnar vi upp Musikskolan för enskild undervisning på plats för barn födda 2005 och senare. Distansundervisning kan erbjudas. Musikskolan påbörjar viss gruppundervisning med max 4 deltagare. All orkesterverksamhet, kör och drill pausas till den 21 februari och detta kan komma att förlängas.