Musikveckor

Alla elever i årskurs 2 får bekanta sig med stråkinstrument. Läs mer under fliken Aktuellt