Om

Musikskolan Gislaved är en kommunal musikskola i Gislaveds kommun, i västra Småland. Kommunen har ett mycket rikt musik-, och kulturliv. Här finns bland annat symfoniorkester, musikkår, storband och flera körer. I vår Musikskola undervisar ett 30-tal lärare cirka 750 elever. Vi har också ett väl utbyggt samarbete med estetiska programmet på Gislaveds gymnasium. Vi samverkar också med kommunens skolor med flera olika musikprojekt, konserter och erbjuder kompanjonlärarskap i ämnet musik till alla elever i årskurs 2. Vår konsertverksamhet är mycket omfattande, cirka 150 konserter per år. Hos oss får alla elever möjlighet att lära sig spela ett instrument eller sjunga. Vi erbjuder dessutom våra elever att delta i våra orkestrar, grupper och körer.

Bilden visar personalen på musikskolan sept 2016. Fotograf Jonny Johansson. Bilden på musikskolan på start/hemsidan; fotograf Ann-Cathrine André. Bilden under fliken Aktuellt och fliken Lyssna är från våren 2018 på Kammarorkestern. Fotograf Annika Björkenbo.

Ansvariga för bloggen är Ann-Cathrine André och Veronika Lorentzson. Alla bilder är publicerade med godkännande av de medverkande. Fotograf anges och eleverna som är med på bild före 20180525 har godkänt detta enligt PUL (Personuppgiftslagen). Efter 20180525 hanterar vi bilder enligt gällande GDPR dataskyddsförordning, se nedan.

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen är en modernisering av tidigare Personuppgiftslagstiftning och ställer mer långtgående krav gällande behandling av personuppgifter. Syftet är att öka individens integritet och att dina personuppgifter ska ha ett bättre skydd mot missbruk, stöld och andra dataintrång. Personuppgifterna som hanteras i Musikskolan behandlas enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att uppgifterna inte är tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på

musikskolan@gislaved.se eller ringa till 0371-812 92.

Ytterligare information finns på Gislaveds kommuns hemsida gislaved.se

fil-2016-09-08-14-16-42